Bon's tips EFL exercises

WISH / IF ONLY (2)
Ojalá (2)

ver explicación gramatical

Un ejercicio para 4º ESO.
(An exercise for Intermediate students.)

Traduce las oraciones siguientes al inglés.
(Translate the following sentences into English.)